BiH    |    ENG

VAŽNOST PRIMJENE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ZA GRAĐANE/KE I MEHANIZMI ZAŠTITE PRAVA
U ime Fondacije lokalne demokratije, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na edukaciju o temi:

VAŽNOST PRIMJENE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ZA GRAĐANE/KE I MEHANIZMI ZAŠTITE PRAVA

koju realizujemo u  okviru  projekta „Obrazovanja javnosti o pravnom sistemu“   uz financijsku podršku Usaid-JSDPII.

Cilj projekta je povećavati povjerenje javnosti u vladavinu zakona uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Cijenećivažnostoveedukacije, direktorMisije USAID-a  David Barth obratitće se prisutnima.

Edukacijaćebitirealizovana u prostorijamaJavneustanoveCentra za edukaciju sudija itužilaca u FederacijiBosneiHercegovine. Na ovajnačini ova ustanovadajućipodrškuiučešće da svojimkapacitetimaunaprijede obim i održivost ove prakse, te kao domaćini poželjet će dobrodošlicu.

Ciljedukacija je da učesniciistihusvojeznanja ,teistadugoročnoprenosenasvezainteresiranegrađane u neposrednomkontaktuilikrozsamprocesrada u ( institucijama, nevladinimorganizacijama, ministarstvima...).

 
Dnevni red možete pogledati OVDJE.

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 18 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija