BiH    |    ENG

Besplatna pravna pomoć
Dana 22.10.2015.godine, FLD je u okviru Sporazuma o suradnju u oblasti besplante pravne pomoći, organizovala sastanak sa partnerima, u cilju osiguravanja nastavka zajedničkog angažmana na razvoju sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku partneri su usvojili načelne smjernice za izradu Strategije
razvoja besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo i akcionog plana.

 



Sastanku su prisustvovali, predstavnici:

-Općinskog suda u Sarajevu

-Institucije ombudsmena BiH

-Zavoda za besplatnu pravnu pomoć Kantona Sarajevo

-JU „Kantonalnog centra za socijalni rad“

-Općine Stari Grad

-Općine Vogošća

-Općine Ilijaš

 



O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 18 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija