BiH    |    ENG
SERVISI I USLUGE
MOBILNI TIM
Ovaj Servis je uspostavljen jula 2004. godine. Cilj formiranja Mobilnoga tima su direktne posjete porodicama bivših korisnica/ka Skloništa u svrhu praćenja stanja u porodici. Na ovaj način putem terapeutskog rada sa porodicom, uključujući i nasilnika, prevenira se ponovno nasilje i njegovo multipliciranje u zajednicu.

Nakon provedene edukacije namijenjene uposlenima u Centrima za socijalni rad, projektom se formira Mobilni tim (MT) sastavljen od dva predstavnika FLD i jednog predstavnika nadležnog Centra za socijalni rad.

Implementacijski tim: osoblje Fondacije lokalne demokratije i nadležnih Centara za socijalni rad.


Partneri: JU Kantonalni Centar za socijalni rad.

Potpisan je i Protokol o suradnji između JU Kantonalni Centar za socijalni rad Sarajevo i Fondacije lokalne demokratije o međusobnoj suradnji u radu Mobilnoga tima, kao i smanjenje višestrukog broja povrataka u Sklonište.

U toku 2004.-2012. godine izvršene su 156 mobilne posjete.

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija