BiH    |    ENG
SERVISI I USLUGE
SKLONIŠTE ZA DJEVOJKE ŽRTVE NASILJA
U okviru projekta “Ti to možeš“, u oktobru 2002. godine pokrenut je rad Skloništa za djevojke žrtve nasilja. Sklonište ima kapacitet za 8 do 10 djevojaka koje su žrtve emocionalnog, fizičkog ili seksualnog nasilja (trafficking, incest, prostitucija, silovanje). Primarni cilj je obezbjeđivanje direktne zaštite djevojaka žrtava nasilja. Namijenjeno je bosanskohercegovačkim državljankama starosne dobi između 12 i 18 godina.

U Skloništu je djevojkama obezbijeđena psihosocijalna rehabilitacija (grupne i individualne terapije), kao i resocijalizacija (nastavak školovanja i programi, ponovno uključivanje u društveni život).

U periodu od 2002.- oktobar 2016. godine u Skloništu je  boravilo je 293 djevojaka.

U periodu od 2000.- oktobar 2014. godine u oba Skloništa ( žene djeca i djevojke) boravilo je 1723 korisnica/ka.

Činjenica je da u BiH nema institucije koja zbrinjava ovu kategoriju stanovništva, te da je ovo Sklonište za djevojke jedino u BiH.

Partnerstvo i suradnja: Ured državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo za ljudska prava Vijeća ministra BiH, SIPA.
Donatori: Kantonalno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sarajevo i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministra BiH.

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija