BiH    |    ENG
SERVISI I USLUGE
SOS CRVENA LINIJA – TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA
Od 2004. godine otvorena je 24-satna SOS crvena linija, telefon koji svim građankama/ima, prvenstveno Kantona Sarajevo ali i šire, omogućava da prijave bilo koju vrstu nasilja i da dobiju adekvatne informacije na koji način pristupiti rješavanju problema nasilja ili sprečavanju nasilja, tj. kome se obratiti za dalju pomoć.Otvaranju ove linije prethodilo je potpisivanje Protokola  o postupanju između MUP-a Kantona Sarajevo,  JU Kantonalnog centra za socijalni rad i Fondacije lokalne demokratije.

 

Fondacija lokalne demokratije je 2008. godine s još pet organizacija potpisala memorandum o saradnji s Gender centrom FBiH o uspostavljanju jedinstvenog SOS telefona 1265, za područje Federacije. Fondacija lokalne demokratije, prema regionalnom rotiranju poziva na SOS telefon za žrtve nasilja u porodici, preuzima pozive s područja Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona.

 

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija