Novosti

20 godina od Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma: Rješenja su na vidiku, ali ostalo je još mnogo posla…

Povodom Svjetskog dana izbjeglica 2015., UNHCR dijeli razmišljanja sa ključnim akterima u BiH o dostignućima, mogućnostima i izazovima u zajedničkom naporu da se pomogne povratnicima i raseljenim ljudima u BiH da ponovno izgrade svoje živote u dostojanstvu.

Andrew Mayne, regionalni predstavnik UNHCR-a za Jugoistočnu Evropu i predstavnik u Bosni i Hercegovini: 

Svjetski dan izbjeglica podsjeća nas da se i 20 godina nakon rata, uprkos svim dostignućima, neke od najugroženijih raseljenih porodica još uvijek suočavaju sa neizvješnošću i žive u neprihvatljivim uvjetima. Projekti potrebni za rješavanje njihove situacije su sada pokrenuti - tako da su rješenja na vidiku - ali još uvijek puno toga ima da se uradi! Naš izazov sada je da radimo zajedno, kao dobro uigran tim, sa općinama i civilnim društvom, uz korištenje resursa dok su još na raspolaganju, kako bismo doprli do porodica u stanju potrebe.

  Ministrica Semiha Borovac, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH:  

U 20 godina od Dejtona, BiH je postigla značajne rezultate na povratku izbjeglica i raseljenih osoba, rekonstrukciji i restituciji imovine. Ministarstvo na čijem sam čelu koordinira provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, nudeći rješenja za povratnike i raseljene osobe, i odlučno je da ovaj zadatak okonča u okviru mog mandata. U revidiranoj strategiji za implementaciju Aneksa VII iz 2010. godine identifikovana su rješenja za najugroženije interno raseljene osobe i povratnike. Sada je pokrenuto nekoliko velikih projekata, koji pozivaju na zajedničku akciju državnih, entitetskih i lokalnih vlasti i civilnog društva, od kojih svako mora preuzeti jaču ulogu i raditi skupa na usklađen i strukturiran način.

 Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU:

Na Svjetski dan izbjeglica podsjećamo se na milione raseljenih uslijed sukoba koji je okončan prije 20 godina i pozivamo novu Vladu da radi na rješavanju preostalih problema. Nakon mnogo godina ulaganja u poslijeratnu obnovu, u povratak i pomirenje, EU će nastaviti da pruža podršku BiH i međunarodnim partnerima kako bi dovršili ovaj zadatak – pod uvjetom da ovi napori budu pravilno koordinisani. Podršku moraju dobiti najugroženiji. Civilno društvo i svi nivoi vlasti, posebno općine, moraju da rade zajedno kako bi ovim porodicama osigurale budućnost koju zaslužuju.

Ambasador Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH:

Temeljno pravo izbjeglica i raseljenih osoba na povratak mora biti poštivano. Misija OSCE-a 20 godina radi na tome da  povratnici i raseljene osobe imaju pristup svojim pravima, uključujući i povrat imovine. Raseljenim osobama i manjinskim povratnicima sada treba omogućiti da regulišu njihov status i dati im jednak pristup svim pravima bez obzira na njihovo prebivalište.

 Dr. Valentin Inzko, Visoki predstavnik, OHR:

Potpuna provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma je od suštinskog značaja. Vlasti u BiH moraju učiniti više na uspostavi istinski pogodnih uvjeta za povratak. Raseljene osobe i manjinski povratnici trebaju snažniju potvrdu za sigurnu budućnost sa punim pristupom pravima, dok za trajni mir i pomirenje, ratni zločini moraju biti procesuirani i žene-žrtve nasilja moraju imati pristup pravosuđu i psiho-socijalnoj podršci. Ja se uzdam da će Vijeće ministara poduzeti odlučne i koordinisane aktivnosti na okončanju ovih zadataka, te da će ministrica Borovac posvetiti svoj mandat postizanju rješenja za hiljade ugroženih porodica koje su još uvijek raseljene u BiH.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije