Novosti

24 Socijalna preduzeća i zadruge širom BiH dobile finansijsku podršku

Socijalno poduzetništvo je nova grana privrede koja pruža velike mogućnosti za smanjenje nezaposlenosti i društvene nejednakosti u Bosni i Hercegovini. Razvoj ove vrste poduzetništva inicirale su nevladine organizacije, formirajući socijalna preduzeća kojima profit nije cilj, nego rad i društveni angažman u korist njihovih lokalnih zajednica, poput zapošljavanja marginaliziranih grupa, unapređenja životne sredine, socijalne i zdravstvene zaštite, te kulturnog života građana.

Projekat „Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva“, kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije realizuju „Fondacija lokalne demokratije“ iz Sarajeva i Fondacija „Lara“ iz Bijeljine, upravo ima za cilj kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH. Kako kroz uspostavu pravnog okvira za razvoj socijalnog poduzetništva u BIH i umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih poduzeća, tako i kroz finansijsku podršku socijalnim preduzećima i zadrugama, kako bi mogli aktivno učestvovati u kreiranju politika, zagovaranju i promociji socijalnog poduzetništva.

S tim u vezi, u Sarajevu su 6. jula u okviru ovog projekta potpisani ugovori o finansijskoj podršci sa 24 socijalna preduzeća i socijalne zadruge iz BiH koje su učestvovale na javnom pozivu. Ova finansijska sredstva će biti utrošena za unapređenje kapaciteta socijalnih preduzeća ,očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta za predstavnike ranjivih kategorija.

„Projekat je postigao veliki napredaku oblasti zakonodavnog okvira za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH.Nacrt Zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske prošao je procedure usvajanja Vlade i Narodne skupštine i trenutno je u procesu javne rasprave koja će trajati 60 dana.Nacrt Zakona o društvenom preduzetništvu Brčko Distrikta je također u procesu usvajanja,dok je u Federaciji Zakon o socijalnom poduzetništvu u fazi izrade. Predloženi zakoni su stimulativni za buduće poslodavce, a u isto vrijeme uzete su u obzir potrebe marginaliziranih grupa i lokalnih zajednica“, naglasila je Amra Hadžić,koordinatorica projekta u Fondaciji lokalne demokratije.

Nadira Škaljić iz preduzeća STITCH 22, koje je jedan od primjera uspješnog izvozno orijentisanog socijalnog preduzeća, istakla je neophodnost donošenja adekvatnog zakonskog okvira koji bi omogućio određene olakšice ili druge oblike podrške za te vrste preduzeća, kako kroz smanjenje poreske stope, ukidanja carina na uvoz repromaterijala i slično, kako uspješno započeti biznis i ne bi ubrzo i propali.

„Finansijska podrška koju je dobila naša Zadruga je došla u pravom momentu.Zbog pandemije otežan nam je rad i ova sredstva ćemo uložiti u oporavak Zadruge i zapošljavanje još jedne žene,žrtve nasilja u porodici.“ izjavila je Svetlana Rašević-Sarić, direktorica „Ženske zadruge“ iz Bijeljine.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije