Novosti

Analiza Zakona o azilu

U procesu reformi migracionog sistema Bosne i Hercegovine raniji Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH prestao je da važi donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o strancima BiH i Zakona o azilu BiH.

Zajedničkim radom nevladinih organizacija specijaliziranih za pružanje besplatne pravne pomoći Fondacije lokalne demokratije i udruženja “Vaša prava BiH” izrađena je Analiza Zakona o azilu.

Cilj ove analize je da ukaže na značajne promjene koje su nastupile donošenjem novog Zakona o azilu, kao i negativne aspekte za koje novi propis nije pružio adekvatno rješenje, ili ih je riješio na način nepovoljniji od onog reguliranog starim zakonom.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije