Novosti

Besplatna pravna pomoć

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na PRESS KONFERENCIJU povodom otvaranja Centra za besplatnu pravnu pomoć ženama, (žrtvama rata, trgovine ljudima, nasilja u porodici, seksualnog iskorištavanja, samohranih majki), finansiranog od  USAID JSDP II.

Cilj ovog projekta je promocija i zaštita prava ranjivih i marginaliziranih grupa putem pomenutog Centra koji će im obezbijediti pristup pravu i pravdi .

U isto vrijeme, promovisat će se i projekat pod nazivom 

Besplatna pravna pomoć za tražioce azila, 

koji Fondacija lokalne demokratije realizuje uz podršku UNHCR-a, a odnosi se na  besplatno pravno savjetovanje i zastupanje trazitelja azila i izbjeglica.

Press konferenciji će  prisustvovati:

gđa Dana Beegun, šefica odjela za demokratiju USAID BiH (Director, Democracy Office USAID BiH

g. Scott Pohl,  viši oficir za zaštitu, UNHCR u BiH  (Senior Protection Officer).

Iskreno se nadamo da ćete se odazvati našem pozivu, tim više što smo zajedno sa vama uspjeli da dosadašnjim projektima pružimo niz usluga koje su proizašle iz iskustava u obezbjeđivanju direktne zaštite, prevencije i borbe za zaštitu ciljanih skupina.

(Kraj)

Napomena:

Dan i datum, vrijeme:           srijeda, 13.10. 2010. godine u  10.30 sati

Mjesto i adresa:                    Bravadžiluk bb, (poslovni centar Agrokomerc Baščaršija)

Kontakt osoba:                      Edita Pršić, FLD, 033 237 240, 668 459, 061 135 834Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije