Novosti

Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama BiH

Zadovoljstvo nam je obavjestiti vas da je

Fondacija lokalne demokratije otpočela realizaciju projekta pod nazivom: Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama Bosne i Hercegovine, (namjenjen žrtvama rata, trafikinga, nasilja u porodici, seksualnog iskorištavanja, samohranih majki, žena na socijalnoj margini), finansiranog od  Ambasade Kraljevine Holandije, koji će se realizovati na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Nakon otvaranja u oktobru 2010.  godine-Centra za besplatnu pravnu pomoć ženama u Kantonu Sarajevo, finansiranog od USAID JSDP II, evidentirajući veliki interes i van Kantona Sarajevo u cilju daljeg unaprijeđenja  pristupa pravdi za ciljane grupe, te u interesu svih građana/ki Bosne i Hercegovine – započet je navedeni projekt, kojim će se omogućit da kroz stručni pravno resursni centar, osigura bezbjedno, zakonito i dostojanstveno pružanje besplatne pravne pomoći navedenim grupama. U okviru pomenutog projekta projekta je predviđena, između ostalog, edukacija drugih nevladinih organizacija  iz Bosne i Hercegovine  u  cilju njihovog osposobljavanja za pružanje pravne pomoći;

S tim u vezi, pozivamo Vas da prisustvujete otvaranju dvodnevnog treninga namjenjen uposlenicama Sigurnih kuća iz cijele Bosne i Herecegovine. Cilj treninga je jačanje kapaciteta lokalnih zajednica kroz obuku uposlenica, u prvoj fazi uposlenica  sigurnih kuća iz BiH za pružanje pravne pomoći ženama smještenim u sigurnim kućama ali i drugim kategorijama žena ( žrtvama rata, samohranim majkama..). Pravna pomoć će se pružati u sljedećim oblastima: prava iz porodičnih odnosa; socijalna prava; prava civilnih žrtava rata; prava porodice sa djecom; zdravstvena prava; radna prava; zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju; 

Navedenom treningu će prisustvovati predstavnice sigurnih kuća iz Banja Luke, Mostara, Modriče, Tuzle, Bihaća, Zenice i (u pripremi Sigurna kuća Bijeljine), dakle svih sigurnih kuća koje se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Ovaj projekat je i doprinos u kampanji za lobiranje i usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koju je Bosna i Hercegovine je obavezna usvojiti prema Ustavu i međunarodnim dokumentima. 

( Kraj) 

Napomena:        

Dan i datum, četvrtak 24. februar 2011. u 11.00 sati

Adresa: Hotel Bosna Kulovića 9, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba: Edita Pršić, 061 135 834, 033 237 240  Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije