Novosti

„Centar za pravnu pomoć ženama“

U okviru projekta „Centar za pravnu pomoć ženama“, koji FLD realizuje uz podršku U.S. Agency for International Development (USAID)  Bosnia Judicial Sector Development Project II (JSDPII), načinjena je analiza zakonodavstva relevantnog za pružanje pravne zaštite ženama žrtvama nasilja, ženama žrtvama rata, samohranim majkama i ženama koje se nalaze na socijalnoj margini. 

Svrha same analize je formiranje kataloga prava Kantona Sarajevo kojim se olakšava rad tima FLD-a za pružanje pravne pomoći, ali je teakođer stvorena i kao doprinos radu drugih nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti pružanja pravne pomoći i zaštite. 

U linku Izdanja i Publikacije nalazi se navedena AnalizaSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije