Novosti

Dom naroda usvojio Nacrt Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH

Na 20. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, održanoj 29. jula 2022. godine u Sarajevu, usvojen je Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, te upućen u dalju proceduru.

Nacrt Zakona usvojen je nakon višegodišnjeg zalaganja i niza zagovaračkih aktivnosti Fondacije lokalne demokratije i mreže nevladinih organizacija "Sigurna mreža BiH"

Postojeći Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH iz 2013. godine usvojen je prije nego što je BiH ratifikovala „Istanbulsku konvenciju“ o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici zbog čega je neophodna njegova izmjena i usklađivanje s Istanbulskom konvencijom.

Istanbulska konvencija uspostavlja četiri osnovna principa za borbu protiv nasilja u porodici, a to su prevencija nasilja u porodici, zaštita žrtve nasilja u porodici, procesuiranje počinitelja nasilja i integrirane politike.

Fondacija lokalne demokratije je sa Sigurnom mrežom BiH i uz podršku ekspertske radne grupe izradila Nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, koji je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio na 24. sjednici održanoj 27.07.2021. godine.

Novi nacrt je usklađen sa odredbama Istanbulske konvencije i pruža niz rješenja koji omogućavaju prije svega poboljšan status i položaja žrtve nasilja u sitemu prevencije, zaštite i podrške od nasilja u porodici, kao i uspostavljanje adekvatne zajedničke akcije društva upravljene na sprečavanje i suzbijanje ove negativne društvene pojave.

Fondacija lokalne demokratije zahvaljuje se parlamentarkama: Almi Kratina (DF), Nasihi Pozder (Naša stranka), Melihi Bijedić (SD BiH), Keneli Zuko (SDA), Miri Grgić (SDP), Ankici Kolar-Jurčević (HDZ) i Amri Junuzović (Narod i pravda) koje su prepoznale važnost usvajanja Nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, kao i njihovim kolegama parlamentarcima koji su podržali usvajanje.

Fondacija lokalne demokratije i “Sigurna mreža“ nastavljaju se zalagati i sprovoditi aktivnosti na ovom planu do konačnog usvajanja novog Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH, a koji će biti usklađen s preporukama Istanbulske konvencije.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije