Novosti

Dvodnevna radionica za policijske službenike „Podizanje svijesti o diskriminaciji na radnom mjestu - prepoznavanje i mehanizmi zaštite“

Četrdeset BiH policajki iz Državne agencije za istrage i zaštitu - SIPA, Policija Brčko distrikt, Granična policija BiH, Federalna uprava policije, sedam Ministarstava unutrašnjih poslova, i osam Odjeljenja sudske policije iz osam kantona okupilo se na radionici „Podizanje svijesti o diskriminaciji na radnom mjestu - prepoznavanje i mehanizmi zaštite“ u okviru projekta „Ostati sigurne – braniteljice ljudskih prava i aktivistice protivrodno zasnovanog nasilja u BiH“ održanoj 10. i 11. maja u hotelu Art u Sarajevu.

 

Dvodnevna radionica dio je projekta "Ostati sigurne - Mreža sigurnosti za braniteljice ljudskih prava i aktivistice protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini" koji implementira Fondacija u partnerstvu sa Udruženjem žena policajaca i uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije. Prisutne je pozdravila zamjenica Ambasadora Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, LoesLammerts, istaknuvši da „ovakve radionice pružaju mogućnost da se policijski službenici umrežavaju, komuniciraju i na taj način utiču na stvarne probleme unutar svojih službi“.

 

Cilj radionice je bio predstaviti nalaze sprovedenog pregleda najboljih standarda međunarodne prakse koji se odnose na žensku policiju i bezbjednost BLjP sa fokusom na najbolju praksu Evropske mreže policijskih službenica iz Holandije.  Stoga je na radonici aktivno učestsvovala  policijska službenica JessicaCarciotto članica Međunarodne asocijacije žena policajaca, koja je prenjela  iskustva iz svoje zemlje kada je u pitanju  rodna ravnopravnosti u policiji u Holandiji, zastupljenosti žena u policiji, broju žena na višim i rukovodećim pozicijama kao i problemima i izazovima u njihovom radu. 

 

Tokom radionice a kao osnova za diskusiju i rad učesnica,  predstavljeno je i istraživanje Kristine Jozic više inspektoriceSIPA-e na te članice Udruženjem žena policajaca, temu „Braniteljice ljudskih prava u policijskim strukturama BiH“ Autorka u istraživanju je analizirala zastupljenost žena u policijskim strukturama BiH, rodnu ravnopravnost, zakonodavni okvir, izloženost diskriminaciji i mehanizme zaštite.

 

Radionica je izazavala interes i pažnju učesnica sto je rezultiralo pristupanjem predstavnica Sudske policije „Mreži žena policajaca“ te  uspostavljanjem saradnje između ove mreže i mreže holandskih policajki.

 

 Mirna Omerčaušević – Fondacija lokalne demokratijeSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije