Novosti

Edukacija za učenika

Dana 07.05.2014.god. na poziv Predsjednika savjeta i Sekretara Mjesne zajednice „Trg oslobođenja-Centar“  Menadžerica Sigurne kuće Mubera Hodžić Lemeš i koordinatorica Nataša Mujkanović vodile su edukativnu radionicu   za 50 učenik/ca osmih razreda OŠ „Safvet beg Bašagić“ na temu „Nasilje u porodici“ i „Nasilje u adolescentskim vezama“.

Radionica je interaktivnog karaktera  s ciljem upoznavanja učenika/ca sa problematikom nasilja – kako prepoznati nasilje, o oblicima i vrstama nasilja, kome i na koji naćin se može  obratiti za pomoć u slučaju nasilja, o postojanju SOS telefona za prijavu nasilja, kao i o radu i djelovanju Sigurne kuće.

Takođe je prikazan i kratki  edukativni film na temu „Nasilje u adolescentskim vezama“ koji je podstakao pisutne na diskusiju i promišljanje da nasilje nije prihvatljivo i da za nasilje nema opravdanja.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije