Novosti

Edukativna radionica u Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu

Dana 13.02.2015.god. U Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu realizovana je edukativna radionica za učenike III i IV razreda – o temi Nasilje u porodici i Nasilje u adolescentskim vezama.

Na radionici je učestvovalo 40 učenika/ca koji su kroz interaktivni rad usvojili znanja kako prepoznati nasilje, govorilo se o oblicima nasilja, kome se obratiti za pomoć- koje posljedice nasilje ostavlja na samu žrtvu.

Fondacija lokalne demokratije ima redovnu saradnju sa Srednjom zubotehničkom školom  u preventivnom radu sa učenicima/cama koji svake godine u sklopu projekta Građanin istražuju i kreiraju vizualnu prezentaciju na temu Nasilja. Voditeljice radionice su bile uposlenice Sigurne kuće: (Mubera Hodžić-Lemeš, menađerica Sigurne kuće i Nataša Mujkanović,   koordinatorica u Sigurnoj kući).Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije