Novosti

„Efikasniji pristup Besplatnoj pravnoj pomoći u Kantonu Sarajevo"

U ponedjeljak 03. marta 2014. godine u organizaciji Fondacije lokalne demokratije realizovan je okrugli stol o temi: „EFIKASNIJI PRISTUP BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KANTONU SARAJEVO“

Učesnici okruglog stola bili su  predstavnici organizacije/udruženja/institucija koja imaju određena  iskustva u radu sa ugroženim kategorijama građana/ki ( Žena-žrtve rata, Udruženje samohranih roditelja, Institucija ombudsmena, Vaša Prava, Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS, Općina Vogošća,...), koji su  prema dosadašnjim iskustvima prezentirali dobre prakse, probleme ali i značaj besplatne pravne pomoći za  najugroženije, kao i prijedloge za poboljšanje saradnje. Po otvaranju Okruglog stola   pomoćnica Ministra pravde Milana Popadić je upoznala učesnike o novom radnom nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i naglasila potrebu za njegovom usvajanju na nivou Bosne i Hercegovine  u ostvarivanju jednakog pristupa  pravu i pravdi za sve građane BiH.      Istom prilikom predstavljen je  podijeljen Pravni vodič kroz socijalna i porodična prava u KS sa registrima pružatelja  pravne pomoći u KS, koji se kao i okrugli stol realizuje u okviru istoimenog projekta sufinanciranog od Evropske unije, i lider partnerom Ecas-om i u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative. Cilj projekta je unaprijediti  sistem besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo kroz poboljšanje u  sistemu zaštite i ostvarivanja prava marginaliziranim  grupama građana/ki kroz saradnju i partnerstvo nevladinih i vladinih organizacijaSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije