Novosti

Ekonomsko osnaživanje BiH žena po principima Katalonije

Fondacija lokalne demokratije organizovala je u suradnji sa katalonskom fondacijom Surt dvodnevnu radionicu “Žensko poduzetništvo - alati za osnaživanje žena” u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje žena u BiH zasnovano na iskustvima Katalonije”.

Predstavnica katalonske fondacije Surt, Laura Campillo objasnila je kako prepoznati svoje vještine te na koji način ih primjeniti i prezentovati na tržištu rada.  Cilj ovog programa je promocija ekonomskog osnaživanja i poboljšanja mogućnosti zapošljavanja žena kao ranjive grupe na tržištu rada, kao i sredstvo za promovisanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Radionice ovog tipa su jedan od načina za ohrabrivanje žena kako bi se aktivno i samostalno uključile u poboljšanje vlastitog života. Također, radionica je doprinijela intenzivnom radu na otkrivanju i prepoznavanju ličnih kompetencija, znanja i vještina. Učesnice su na osnovu konkretnih primjera dobile savjete kako ih rješiti.  

„Nije važno da li će ijedna od nas odmah pokrenuti neki vlastiti projekat ili pronaći novo zaposlenje, ono što je važnije je  da sa ovakvih radionica odlazimo bogatije novim znanjima i sigurnije u sebe, jer smo stekle u vid u sve snage i potencijale koji leže u nama samima. Uz pomoć ovakvih radionica je najlakše vidjeti, koliko nije uvijek riješenje u ulaganju u nova znanja, nove vještine i dodatna educiranja i usavršavanja, nekada je samo potrebno pokazati osobi koliko toga već zna, koliko je sposobna i koliko stvari može postići sama. Potrebno je osvjestiti potencijal svake osobe i pokazati joj kako ga najbolje iskoristiti.“ kaže jedna od učesnica.

Ona ističe da je radionica pomogla učesnicama da sa većim samopouzdanjem i sigurnošću u sebe, naprave nove, poduzetne korake u svom životu.

Kroz ovakve projekte i programe, vidjećemo konkretno i primjetno poboljšanje ne samo na tržištu rada i ekonomskoj situaciji države, već i na položaju žene u društvu, njihovoj hrabrosti i svijesti i kolektivnoj svijesti društva.

Na radionici su prisustvovale žene iz Sigurne kuće, Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo kao i žene koje imaju namjeru da pokrenu vlastite biznise.

Fondacija lokalne demokratijeSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije