Novosti

Fondacija lokalne demokratije i Jevrejska opština u Sarajevu potpisale Sporazum o saradnji

Fondacija lokalne demokratije i Jevrejska opština u Sarajevu ove sedmice potpisale su Sporazum o saradnji, a u okviru projekta „Sigurni zajedno: Sklapanje netradicionalnih partnerstava na lokalnom nivou između sigurnih kuća i vjerskih zajednica u BiH radi unapređenja prava preživjelih seksualnog nasilja u ratu“

Potpisivanjem ovog sporazuma obje strane su se obavezale da će raditi na unapređenju prava preživjelih žrtava rata, s ciljem prevazilaženja ratnih trauma, ali i pružanja sistemske podrške žrtvama rata, kao i žrtvama nasilja na osnovu spola općenito.  

Saradnja Fondacije lokalne demokratije i Jevrejske opštine u Sarajevu, između ostalog, podrazumijeva:

-          Izradu plana zajedničkog djelovanja koji bi obuhvatio aktivnosti usmjerene na razmjenu znanja, iskustva i vještine između potpisnica;

-          Zajedničko organizovanje tematskih javnih događaja i istupa, skupova i edukacija u oblasti  prava preživjelih nasilja na osnovu spola;

-          Učestvovanje u zajedničkim aktivnostima i kampanjama koje doprinose promociji prava preživjelih nasilja na osnovu spola (s fokusom na preživjele seksualnog nasilja u ratu, te nasilja u porodici).

Vjerujemo da će saradnja Fondacije lokalne demokratije i Jevrjeske opštine u Sarajevu doprinijeti unapređenju kvaliteta života i  osnaživanja osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu; članova njihovih porodica, kao  i prevenciji  različitih oblika  nasilja s posebnim fokusom na nasilje u porodici.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije