Novosti

Fondacija lokalne demokratije je uspostavila uslugu besplatne pravne i psihološke podrške ženama žrtvama seksualnog nasilja u ratu

U okviru projekta: „Sigurni zajedno: Uspostavljanje netradicionalnih partnerstava na lokalnom nivou između sigurnih kuća i vjerskih zajednica u BiH radi unapređenja prava preživjelih seksualno nasilje u ratu“,  Fondacija lokalne demokratije je uspostavila uslugu besplatne pravne i psihološke podrške ženama žrtvama seksualnog nasilja u ratu.

Podrška se nudi u Centru za žene uz prethodnu najavu na telefon: 033/570 - 560.

Projekat se provodi uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije posredstvom Britanske ambasade u BiH, a u saradnji sa Medica Zenica, Udruženje građana Vive Žene, Tuzla, Fondacija Udružene žene, UG Budućnost Modriča, Fondacija "Lara", Zene Sa Une Bihac, udrženje - Association Žena B&H Women.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije