Novosti

Godišnje priznanje Andrei Vujošević

U povodu 8.marta Međunarodnog dana žena, komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PS BiH, je danas dodijelila godišnje priznanje  za doprinos u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u 2016. godini Andrei Vujošević, izvršnoj direktorici PJ Multiplex Cinema City, Corkx d.o.o. Ovo priznanje dodjeljuje se za doprinos promoviranju ili ostvarivanju standarda ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Andreu Vujošević, predložila je Fondacija lokalne demokratije, kao čin zahvalnosti, što je uz ličnu incijativu pokrenula niz aktivnosti u okviru kampanje „Znam da postoji Sigurna kuća“, čiji je cilj bio promocija prijave nasilja u porodici. 

Navedeno, godišnje priznanje dodjeljuje se kao priznanje za osobe koje nisu profesionalnu angažovane u oblasti ravnopravnosti polova već koje su kroz lični angažman  bile inspiracija u svojoj sredini i šire za značajniji uticaj na ravnopravnost spolova.  

Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma PSBiH, uručio je Andrei Vujošević, izvršnoj dirketorici PJ Cinema City Multiplex, Sarajevo - oficijalna stranica godišnje priznanje.
Međusektorsko tijelo sastavljeno od predstavnika i/ili predstavnica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Misije OSCE su uz Andreu Vujošević, priznanje dodjelili i Ismeti Dervoz članici Komisije u prethodnom mandatu.
Uz Andreu Vujošević, tematskoj sjednici je prisustvovala i Suzana Šačić, direktorica marketinga, časopisa Ljepota i zdravlje čija je medijska podrška cijeloj kampanji "Znam da postoji Sigurna kuća", bila permanentna.
Uz riječi zahvale Andrea Vujošević je kazala da je za nju priznanje dodatni motiv za još intenzivniji nastavak rada na  promociji i interesa žena. Ujedno se  zahvalila  svima koji su na različite načine bili uključeni u aktivnosti kampanje.


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije