Novosti

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge moderiranja događaja i pisanje novinarskog istraživačkog teksta

O projektu

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo i Fondacija Lara, Bijeljina, uz podršku Ureda UN Women u BiH i finansijsku podršku Švedske vlade realizuju projekat ,,PREKINIMO ĆUTANJE – Unapređenje odgovora na seksualno nasilje nad ženama – II”, kao nastavak istoimenog projekta realizovanog tokom 2020. i početkom 2021. godine. Zbog činjenice da u BiH ima malo dostupnih istraživanja o rasprostranjenosti, oblicima i odgovoru društva na seksualno nasilje, primarni fokus prve faze u ovom projektu bilo je istraživanje društvenog odgovora na seksualno nasilje u BiH

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

 Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir jednog (1) konsultanta/ice koji/a će:

 

-        moderirati događaj “Susret s novinarima s ciljem pravilnog informiranja javnosti o seksualnom nasilju u BiH”

-        napisati novinarski istraživački tekst o seksualnom nasilju u BiH

 

Susret s novinarima realizovat će se u toku mjeseca oktobra 2022. godine u svrhu pravilnog informiranja javnosti o seksualnom nasilju u BiH i podrške medija u konačnom usvajanju izmjena Krivičnog zakona FBiH, a koji će biti usklađen sa standardima Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u oblasti seksualnog nasilja, ali i senzibiliziranja javnosti prema žrtvama seksualnog nasilja.

Novinarski istraživački tekst o seksualnom nasilju u BiH, koji će sadržavati izjave iz različitih izvora: nevladine organizacije, predstavnici vlasti, žrtve seksualnog nasilja.

 Uslovi za prijavljivanje, kvalifikacije i stručna znanja za poziciju konsultantica-istraživačica:

 

·         Visoka stručna sprema

·         Iskustvo u moderiranju događaja

·         Iskustvo u istraživačkom novinarstvu

 

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja. Prilikom prijave neophodno je dostaviti prijedlog finansijske ponude i CV s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

 

Način apliciranja

 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 11. oktobra 2022. godine na e-mail adresu: tubsasa@bih.net.ba ili poštom, na adresu: Fondacija lokalne demokratije: Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

 

Postupak izbora

 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

 

Odluka o izboru konsultanta/ice bit će dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa. 

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranim/om konsultantom/icom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

Sarajevo, 4.10.2022. godine

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić

 Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije