Novosti

Kampanja Fondacije lokalne demokratije povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Fondacija lokalne demokratije je u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2020. godine provela kampanju na društvenim mrežama povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Cilj kampanje je bio da se putem svakodnevne objave jedinstvene vizuelne poruke na društvenim mrežama sa osnovnim informacijama podigne svijest javnosti o problemu nasilja nad ženama te informiše o servisima koji postoje za žrtve nasilja.

Nasilje nad ženama nije privatna stvar i dešava se svakodnevno širom svijeta u raznim oblicima.

Fondacija lokalne demokratije je 2000. godine uspostavila Sigurnu kuću – Sklonište za žene, djevojke I djecu žrtve nasilja u porodici, 2004. godine je uspostavila SOS crvenu liniju (033 222 000), a od 2012. godine djeluje Centar za žene Fondacije lokalne demokratije u kojem se pruža besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka podrška te socio-ekonomska podrška.

Neinformisanost o postojanju službi za pomoć je u nizu prepreka za žene koje žele prijaviti nasilje. U borbi protiv nasilja nad ženama, mediji imaju važnu ulogu kroz slanje jasnih i glasnih poruka s ciljem informisanja javnosti o ovom problemu i poticanja žrtava da prijavljuju doživljeno nasilje.

Kampanja je provedena na službenim nalozima Fondacije lokalne demokratije: Facebook (https://www.facebook.com/FLDBiH), Instagram (https://www.instagram.com/fld.ba/) i Twitter (https://twitter.com/FLDBiH).

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je globalna kampanja koja je pokrenuta 1991. godine i počinje 25.novembra – međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra- međunarodnim danom ljudskih prava.

16 Dana aktivizma Spriječimo nasilje u porodiciSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije