Novosti

„Klovnovi bez granica“

Zadovoljstvo nam je obavijesti vas da u posjeti našoj zemlji boravi Udruženje iz Barcelone „Klovnovi bez granica“. Ovo udruženjeu dvije sedmice boravka u BiH, na poručju Goražda, Srebrenice, Višićima Stoca, Počitelja i Sarajeva obišli su i obradovali djecu svojim nastupom.

Prvu  predstavu su  imali priliku vidjeti učenici Osnovne škole „Husein ef.  Đozo“  u ponedjeljak, 23.03.2015. u Goraždu. U međuvremenu Udruženje „Klovnovi bez granica“ su realizovali 18 predstava, većinom u područnim osnovnim školama. Posjetili su i djecu  u Sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije i Dječiji dom Bjelave u Sarajevu,  kao i Izbjegličko-prihvatni centar Salakovacu Mostaru. Prije odlaska u Barcelonu održat će posljednju predstavu 03.aprila u Zavodu Pazarić. „Klovnovi bez granica“ je organizacijaosnovana u Barceloni 1993. godine, vođena idejom da u konfliktnim situacijama i u područjima na kojima je u većoj mjeri bilo prisutno nasilje - humor i zabava koju pružaju klovnovi ima psihološki pozitivan utjecaj na djecu koje su iskusile krizne situacije. Udruženje „Klovnovi bez granica“ je osnovao klovn Tortell Poltrona 1993. godine kada je po prvi put odlučio da posjeti jedan izbjeglički kamp u Hrvatskoj. Od tada  „Klovnovi bez granica“ su učestvovali u preko 90 ekspedicija u zonama sukoba, postkonfliktnim zonama, kao i  i izbjegličkim kampovima, a u Bosnu i Hercegovinu su dolazili više puta, posljednji put 2013. kada su realizovalitridesetakpredstava za djecu većinom područnih škola iz manjih gradova. Udruženje „Klovnovi bez granica“ dolazi preko nevladine organizacije Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva. Organizacije koja je izrasla iz internacionalne organizacije  Ambasada lokalne demokratije Barcelona-Sarajevo, osnovane 1996.godine.Od tog vremena je intenzivno kao profesionalna nevladina organizacija angažovanaje na oblastima koji doprinose pozitivne promjene u bh. društvu.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije