Novosti

KOMPARATIVNA ANALIZA

Stručni tim Fondacije lokalne demokratije izradio je Komparativnu analiza propisa i praksi u oblasti djelatnosti socijalnog rada čija je svrha sagledavanja stanja normativnog okvira i postojećih praksi u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji u pogledu identifikovanja načina normiranja broja stručnih radnika po socijalnoj usluzi, uređenja i funkcionisanja metoda certificiranja stručnih radnika, dostupnih modela stručnog usavršavanja, te vrsta organizacija koje licenciraju stručne radnike, sa posebnim osvrtom na stanje socijalne djelatnosti u tom pogledu u FBiH.

Analiza na jednom mjestu daje usporedne podatke o pravnom okviru i praksama u posmatranim državama, zakonodavstvu EU, u odnosu na trenutnu situaciju u oblasti djelatnosti socijalnog rada u BiH.

Kao rezultat provedene komparativne analize kreirane su preporuke za odgovarajući zakonodavni odgovor koje su polazište  za razvoj javne politike i njenog pravnog instrumenta u ovoj oblasti. Te je prema tome i predstavljen  Radnoj  grupi za procjenu utjecaja za Zakon o djelatnosti socijalnog rada u Federaciji BiH, 18.oktobra 2016. godine.

Cjelokupan tekst možete pogledati  ovdje.

Ova Analiza izrađena je uz finansijsku pomoć USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (USAID/SGIP), kojeg provodi Centar za međunarodni razvoj Državnog univerziteta New York (SUNY/CID). Fondacija za istraživanje za Državni univerzitet New York i Fondacija lokalne demokratije odgovorne su za sadržaj ove Analize koja ne mora nužno odražavati mišljenje USAID-a ili Vlade SAD-a.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije