Novosti

KRAJ KAMPANJE-NASTAVAK PODRŠKE...

U povodu 10. decembra međunarodnog dana ljudskih prava i završetka svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, u organizaciji UNDP i Fondacije lokalne demokratije, ispred Katedrale 11. decembra 2015. godine u 12.00 upriličena je podjela info materijala sa kontaktima besplatnih servisa koji djeluju u BiH, a koji se odnose na obezbjeđivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

 Pored toga građankama i građanima će na raspolaganju biti pravnici iz Fondacije lokalne demokratije koji su  PRO BONO i na licu mjesta davali pravne savjete, za zaintersovane građanke I građane.

Kako u Bosni i Hercegovini Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije jedinstveno uređen, u  cilju olakšanog pristupa pravima, pravdi i pravosuđu  djeluje 

“Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći”, čije su članice nalaze na teriroriji  cijele BiH. UNDP će i u sljedećoj godini, kao i do sada, nastaviti da pruža tehničku, logističku, kao i projektnu podršku, te su njihovi predstavnici zajedno prolaznicima  bili na raspolaganju ukazivajući   na mogućnosti besplatnog ostvarivanja prava.

Važno je - jer ostvarujući bar jedno pripadajuće pravo, dugoročno se utiče na kvalitetu života pojedinca ali i društva u cjelini jer  se preveniraju posljedice koje bi mogle proizaći (ekonomske, socijalne, zdravstvene, sigurnosne...). Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije