Novosti

Kreativne radionice u okviru projekta ''Kulturna baština je IN''

Fondacija lokalne demokratije sa partnerskim organizacijama: Asocijacija za interkulturne aktivnosti i spašavanje naslijeđa BH (AIASNa) i Bedem su od 23. do 27. septembra realizovali šest kreativnih radionica iz oblasti kulturnoga naslijeđa.

U depadansima Muzeja Sarajevo: Brusabezistanu, Svrzinoj kući, Despića kući, i Muzeju atentata, učenici Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“, Bošnjačke gimnazije i Srednje tekstilne škole iz sarajeva su kroz pomenute radionice imali prilike da interaktivno sudjeluju i nauče nešto više o kulturi stanovanja, arhitekturi, sarajevskom atentatu i na praktičan načinupoznaju se sa pojomovima iz kulture, tradicije i baštine naroda Bosne i Hercegovine. Kreativne radionice se realizujuu okviru projekta Kulturna baština je IN, čiji je cilj da se kreira inovativni kulturni sadržaj za mlade u Muzeju grada Sarajeva, odnosno da se omogući mladima da na nov i kreativan, njima prilagođen način, usvoje znanja i vještine koje afirmišu  tradiciju, kulturu, baštinu naroda i nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Realizovane praktične kreativne radionice dio su Priručnikakoncipiranog od  profesionalaca iz oblasti kulturnog nasiljeđa, koji osim praktičnog nudi generalne infomacije o određenim temama i pojmovima iz kulture, tradicije i baštine naroda Bosne i Hercegovine. Odštampan Priručnik  ne samo da će poslužiti kao praktični alat uposlenicima Muzeja da posjetepojedinim depandansima Muzeja Sarajeva budu mladima zanimljivije ali i dovoljno edukativne, već  će i predstavljati  inovativnu i novu turističku  ponudu Muzeja Sarajevo. Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu   pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura u saradnji sa Općinom Stari Grad Sarajevo. Brusa bezistan  „Nošnja a porter“, radionica o nošnjama

Despića kuća: “Kviskultura stanovanja“, radionica o kulturi stanovanja Svrzina kuća: „Zvijezda među bedževima“, radionica o simbolima. Svrzina kuća: „Svi u Muzej“, radionica o promociji Muzeja Sarajevo; Brusa Bezistan:  Webobilazak opštine Stari Grad“, radionica o arhitekturi; Muzej Sarajevo 1878 – 1918: „Daske koje život znače“, radionica o sarajevskom atentatu;


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije