Novosti

„Moje mjesto pod suncem“

Novi projekt Evropske unije i UNHCR‐a nudi usklađena rješenja za preostale raseljeničke probleme.

Danas su šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sørensen, ministar za ljudska prava i izbjeglice u BiH, g. Damir Ljubić, i predstavnik UNHCR‐a u BiH, g. Andrew Mayne, predstavili novi projekt u vrijednosti od 8,1 milion eura, koji finansira EU a sufinansira UNHCR, a koji  je  osmišljen  je  kako  bi se riješili  najteži  preostali problemi ratnog raseljavanja  u  Bosni  i Hercegovini. Projekt će pomoći najmanje 2.400 ugroženih raseljenih i povratničkih porodica, uključujući i žene koje su žrtve rata, u njihovim nastojanjima da iznađu rješenja za socijalne izazove sa kojima se suočavaju – u početku u 10 općina tokom perioda od tri godine odnosno do kraja 2016. godine – i to zajedničkim  timskim  radom  organa  vlasti,  lokalne zajednice, civilnog društva  i  projektnih partnera. 

Projekt, sa svojom porukom 'Moje mjesto pod suncem', ima za cilj pomoći ugroženim raseljenim i povratničkim  porodicama  da za sebe  obezbijede  uvjete za siguran, dostojanstven  i život pun poštovanja, kroz njihovo uključivanje u razvojne planove općina u kojima žive, tako da oni, njihova djeca i njihove zajednice mogu napredovati i prosperirati.

Partneri i vlasti će udružiti svoje snage kako bi procijenili potrebe, a potom ojačali socijalnu zaštitu i  inkluziju, zdravstvenu zaštitu za starije  osobe,  obrazovanje za  djecu, egzistencijalnu  potporu, marketing proizvoda, besplatnu pravnu pomoć, psiho‐socijalno savjetovanje  i stambene uvjete.

Projekt dalje ima za cilj jačanje sveukupnih koordinacijskih aktivnosti na državnom nivou.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije