Novosti

Mreže za podršku svjedokinjama ženama žrtvama rata

Dana 19.05.2014. godine u organizaciji Fondacije lokalne demokratije održana je press konferencija povodom formiranja Mreže za podršku svjedokinjama ženama žrtvama rata, kao i predstavljanja Vodiča za podršku svjedokinjama/svjedocima u sudskim postupcima procesuiranja ratnih zločina.

 Na press konferenciji govorili su: Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije, Dragiša Andrić, predsjednik Regionalnog udruženja logoraša Višegrad, Kadrija Kolić, advokat, Amer Homarac, pravni savjetnik Fondacije lokalne demokratije i Zlatko Prkić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša Vareš.

Mrežu čini 19 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, koje će uvezivanjem i suradnjom kako međusobno tako i sa relevantnim institucijama sistema, uspostaviti sistem direktne podrške ženama-žrtvama rata, svjedokinjama u postupcima ratnih zločina, u smislu psihološke i pravne pomoći, prije, za vrijeme i poslije sudskih postupaka procesuiranja ratnih zločina.

Nakon press konferencije upriličeno je potpisivanje Sporazuma svih NVO za podršku i pomoć ženama žrtvama rata, svjedokinjama u postupcima ratnih zločina te je predstavljen Vodič za podršku svjedokinjama/svjedocima u sudskim postupcima procesuiranja ratnih zločina. Navedene aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini“, uz podršku Matra programa Kraljevine Holandije. Projekt realizuje Fondacija lokalne demokratije u saradnji s partnerskim organizacijama. Letak preuzmite ovdje!Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije