Novosti

NASILJE NIJE MOJ IZBOR

Od 01.08.2011 FLD implementira projekat „NASILJE NIJE MOJ IZBOR ”

Od 01.08.2011 FLD implementira projekat „NASILJE NIJE MOJ IZBOR ” koji ima za cilj da kroz inovativne metode  edukacije, u odabranim osnovnim i srednjim školama školama na područiju grada Sarajeva, educira mladu populaciju (14 do 16 godina) o  nasilju nad i među djecom, kako ga prepoznati i na koji način reagovati u cilju promjene stavova i ponašanja grupa i pojedinaca vezano za odnos prema nasilju. Projketom je predviđena edukacija pet osnovnih i pet srednjih škola na teritoriji Srajeva.  Projekat su odobrili za finansiranje UNDP u BH i Grad Sarajevo kao dio LOD II kojeg finansira EU.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije