Novosti

Nužnost multidisciplinarnog pristupa problemu nasilja u porodici

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo i Fondacije lokalne demokratije održali su 23. januara 2012. okrugli sto o temi "Nužnost multidisciplinarnog pristupa problemu nasilja u porodici".

 Okrugli sto je organiziran u okviru projekta "Rad sa počiniocem nasilja-grupe samopomoći" koji se u partnerstvu  implementiraju Kantonalni Centar za socijalni rad i Fondacija lokalne demokracije, a uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice "Cilj projekta je primjena multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinilaca i žrtava nasilja u porodici na području Kantona Sarajevo, kao i informiranje uposlenika nadležnih institucija, nevladinih organanizacija i javnosti o značaju ovakvog načina rada, kako bi se osobama izloženim zlostavljanju i nasilju u porodici pružila djelotvornija pomoć i zaštita" istakla je Mulaomerović te dodala da je ovo nastavak širih aktivnosti koje brojne vladine i nevladine institucije okupljene u koordinacionom odboru sprovode u borbi protiv nasilja u porodici, kao sve izraženije pojave u našem društvu.  Generalna ocjena učesnika je da se realizacija započetih aktivnosti ovog projekta mora nastaviti koordinirano. Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije