Novosti

Održan sastanak Savjetodavnog odbora za zaštitu braniteljica ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Usvojen Poslovnik o radu

Članovi Savjetodavnog odbora za zaštitu braniteljica ljudskih prava u Bosni i Hercegovini sastali su se danas u zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine u Sarajevu gdje su razgovarali o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu ovog tijela, kao i o izradi akcionog plana djelovanja.

Na sastanku su članovi izabrali predsjedavajuće i dopredsjedavajuće Savjetodavnog odbora, te razgovarali o daljim aktivnostima na unapređenju položaja braniteljica ljudskih prava kroz međusobnu suradnju institucija i nevladinog sektora.

Savjetodavni odbor sastoji se od predstavnika institucija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Ministarstva pravde BiH, te Fondacije lokalne demokratije ispred organizacija civilnog društva – braniteljica  ljudskih prava i Udruženja žena „MOST“ Višegrad kao zamjenskog člana. Formiran je odlukom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a na osnovu Protokola o zaštiti braniteljica/branitelja ljudskih prava potpisanog 20.11.2018. godine između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fondacije lokalne demokratije ispred organizacija civilnog društva – braniteljica ljudskih prava. 

Ova aktivnost provodi se u okviru projekta „Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama“, koji implementira Fondacija  lokalne demokratije, uz finansijsku podršku Kraljevine Nizozemske kroz MATRA program.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije