Novosti

Održana finalna konferencija “Socijalno poduzetništvo kao prilika za društveni i ekonomski razvoj”

“Socijalno poduzetništvo kao prilika za društveni i ekonomski razvoj“ bilo je tema finalne konferencije na kojoj su predstavljeni rezultati sprovođenja trogodišnjeg projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva“

Više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva, javnih institucija i organizacija, akademske zajednice i medija imali su priliku da čuju detalje o rezultatima projekta, ali i mogućnostima za dalji razvoj socijalnog preduzetništva na konferenciji koja je organizovana 14. marta 2022. godine u Bijeljini.

Na početku se prisutnima se obratio gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je istakao da svaka zajednica ima socijalne probleme koji predstavljaju manje ili veće izazove:

- Socijalno preduzetništvo je, ne samo jedan od najdjelotvornijih načina da se neki od društvenih problema riješe, nego i najdostojanstvenijih, jer uključuje ljude kojima je pomoć najpotrebnija i tako im vraća vjeru u sebe i svoje sposobnosti i mogućnosti, rekao je Petrović.

O rezultatima projekta “Socijalno poduzetništvo u BiH” govorile su Radmila Žigić, direktorica Fondacije “Lara” Bijeljina i Amra Hadžić, program menadžerica  Fondacije lokalne demokratije Sarajevo.

Istakle su značajne rezultate u oblasti uspostave pravnog okvira za razvoj socijalnog poduzetništa, usvajanje  Zakona o društvenom preduzetništvu  u Republici Srpskoj i Zakoni o socijalnom  preduzetništvu  Brčko Distrikta, te kreiranje  drafta Zakona o socijalnom poduzetništvu u Federaciji BiH. Ojačani su kapaciteti 27 socijalnih preduzeća, te registrovane dvije asocijacije socijalnih preduzeća, u Republici Srpskoj i FBiH, čija je uloga da vode dijalog sa vlastima kako bi zakoni bili provedeni. Podijeljena su 24 granta s ciljem podrška ekonomskoj  održivosti socijalnih preduzeća i socijalnih zadruga. Time su sačuvana postojeća i otvorena nova radna mjesta za  predstavnike  marginalizovanih društvenih grupa.

Tokom prvog panela čija je tema bila ''Novi EU koncept socijalnog poduzetništva'' moderator Erol Mujanović predstavio je ''Prakse i iskustva razvoja socijalnog poduzetništva u Regionu''. Svoja uspješna iskustva vođenja socijalnih preduzeća su prisutnima prenijele ekspertice  Sonja Vuković iz Hrvatske, Jelena Hrnjak iz Srbije i Marina Tucović iz Srbije.

Predstavnici resornih ministarstava govorili su tokom drugog panela čija su tema bile “Buduće institucionalne prakse BiH u razvoju socijalnog poduzetništva“.

O razvoju socijalnog preduzetništva govorili su Rajko Lajić iz Ministarstva privrede i preduzetništva RS, Zdravko Čerović iz Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH i Stojanka Knežević iz Vlade Brčko Distrikta.

U posljednjem panelu „Podrška institucija razvoju socijalnog poduzetništva“ govorili su eksperti Borko Mihajlović i Stevo Pucar. Pored njih, obratilii su se i Borislav Đurić iz Unije društvenih preduzeća Republike Srpske i Nadira Škaljić iz Saveza socijalnih preduzeća u Federaciji BiH.

 Učesnici su pogledali i video prezentacije u kojima su se predstavila socijalna preduzeća koja su učestvovala u projektu.

Konferencija je održana u okviru projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog preduzetništva”, čiju realizaciju finansira Evropska unija, a koji realizuju fondacije “Fondacija lokalne demokratije” iz Sarajeva i “Lara” iz Bijeljine.

 

 Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije