Novosti

Održana konferencija u okviru projekta “Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksualnih nasilja ratnih zločina"

Dana 27. 11. 2019. godine realizirana je Konferencija u organizaciji Fondacije lokalne demokratije u okviru projekta “Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksualnih nasilja ratnih zločina” finansijski podržanog od strane AMICA e.V. Freiburg i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Konferencija je imala za cilj predstaviti nacrt Smjernica za primjenu mjera zaštite identiteta u građanskim postupcima, kako bi se u sudovima u BiH jednako pristupalo procesuiranju parničnih predmeta po tužbama svjedoka s određenim mjerama zaštite i zaštićenim svjedocima koji žele ostvariti svoje imovinskopravne zahtjeve u parničnim postupcima a nakon što su u pravosnažno okončanim krivičnim postupcima kao oštećeni upućeni na parnicu za ostvarivanje tih zahtjeva.

Konferencija je okupila značajne predstavnike vladinih i nevladinih organizacija. Konferenciji su prisustvovali predstavnici pravosudne zajednice: Suda Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, općinskih sudova, Odjela za podršku svjedocima, direktori zavoda za besplatnu pravnu pomoć, akademske zajednice, predstavnici udruženja žena žrtava rata i udruženja logoraša.

Pored navedenog, konferencija je obuhvatila izlaganja predstavnika profesionalne zajednice o značaju zaštite identiteta žrtava koje se pojavljuju kao svjedoci oštećeni u krivičnom postupku, pravnom okviru za zaštitu svjedoka oštećenih, negativnim i pozitivnim iskustvima žrtava u procesu svjedočenja i pokretanja građanskih postupaka za ostvarivanje odštetnih zahtjeva, predstavljanju analize istraživanja praksi sudova u BiH u osiguravanju zaštite žrtvama u građanskim postupcima i u konačnici diskusiju učesnika o izloženim pitanjima.

Usaglašeni zaključak konferencije je da su smjernice kvalitetno izrađene, zasnovane na postojećim praksama međunarodnih i domaćih sudova, te se upućuje da se izrađeni nacrt takvih Smjernica pod hitno uputi VSTV-u kao nadležnoj instituciji kako bi se započelo s postupkom njihovog usvajanja.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije