Novosti

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA SISTEM SOCIJALNOG STANOVANJA

Završna konferencija projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ održana je u Sarajevu 11. novembra 2015. Prezentirani su rezultati i najvažnije preporuke za integrirani održivi model socijalnog stanovanja u BiH.

 Završna konferencija projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ održana je u Sarajevu 11. novembra 2015. Prezentirani su rezultati i najvažnije preporuke za integrirani održivi model socijalnog stanovanja u BiH.

 
Prepoznavši značaj socijalnog stanovanja, EU je osigurala milion Eura za ovaj projekat kroz fondove IPA 2011 i privukla finansiranje od strane lokalnih vlasti i Hilfswerk Austria Interanational u iznosu od 714.905 Eura.
Projekat je implementirao Hilfswerk Austria International (HWA), u partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije.
Pored općina koje su u njemu učestvovale, projekat su također podržali Komisija za izbjegle i raseljene osobe BiH/Fond za povratak, Federalno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Minisarstvo za raseljene i izbjeglice RS, Uprava za raseljena lica i izbjeglice HNK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog Kantona.


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije