Novosti

Otvoreni konkursi

U skladu s programskim potrebama, NVO Fondacija lokalne demokratije raspisuje KONKURS  za prijem na poziciju: OSOBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I ADMINISTRATOR ORGANIZACIJE

Fondacija lokalne demokratije (FLD) je lokalna nevladina organizacija koja ima 25 godina iskustva (7 godina kao međunarodna organizacija i 18 godina kao lokalna) u stvaranju, koordinaciji, administraciji i pružanju tehničke i kadrovske podrške različitim projektima i programima finansiranim od lokalnih i međunarodnih donatora. Primarni fokus našeg rada je na području zaštite, promocije i unapređenja ljudskih prava kroz programske oblasti borbe, prevencije i zaštite od nasilja na osnovu spola, ravnopravnosti spolova, usklađivanju zakona za poboljšanje položaja marginaliziranih grupa u partnerstvu s nevladinim organizacijama i relevantnim institucijama sistema.

Osoba za odnose s javnošću i administrator organizacije treba da obavlja sljedeće poslove:

 • Odnosi s javnošću (svakodnevno praćenje domaćih medija, redovno ažuriranje podataka na web-stranici i ostalim društvenim mrežama komunikacije FLD (FB stranica, Twitter, Youtube)
 • Pružanje informacija (pismenih i usmenih) institucijama i medijima koje se odnose na rad fondacije
 • Pisanje saopštenja za medije i aktivno učešće na nastupima u medijima
 • Vođenje internih kanala komunikacije – pisanje i uređivanje sadržaja za komunikaciju sa zaposlenicima putem intraneta i elektroničke pošte te kroz druge digitalne kanale
 • Organizacija i koordinacija poslovno-administrativnih aktivnosti u cilju podrške radu FLD (uredsko-administrativni poslovi i upravljanje poslovnom dokumentacijom)
 • Obavljanje poslovne pismene i usmene korespondencije i održavanje/ažuriranje različitih baza podataka
 • Obavljanje ostalih administrativno-organizacijskih poslova

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

 • Minimum 3 (tri) godine dokazanog iskustva na istim ili sličnim poslovima (eliminatoran uslov)
 • Odlično poznavanje MS office paketa i internetskih aplikacija
 • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i iskustvo u samostalnoj vožnji
 • Dobre organizacijske vještine
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Proaktivan pristup, sposobnost rada u timu i spremnost na samostalan rad
 • Spremnost na putovanja, rad na terenu i fleksibilne uslove rada

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju navedene uslove/kvalifikacije treba da pošalju sljedeće dokumente:

1. Pismo namjere – motivacijsko pismo
2. Curriculum Vitae – biografija u kojoj je jasno navedeno prethodno radno iskustvo. Također, u biografiji moraju biti navedeni kontakti najmanje dvije (2) reference koje mogu da potvrde navedeno radno iskustvo.

Navedene dokumente potrebno je poslati na e-mail: info@fld.ba s naznakom “Prijava na konkurs na poziciju administratora”.

Rok za prijavu je 30. 10. 2021. do 14:00 sati.

Napomena: Samo kandidati/kinje koji prođu u uži krug bit će kontaktirani i pozvani na razgovor.

FLD nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.

Lokacija radnog mjesta: Sarajevo, Radićeva 11.
Planirani početak angažmana: 1. 12. 2021.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije