Novosti

Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH

Obavještavamo vas da će Fondacija lokalne demokratije u sklopu projekta „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH“, koji se realizuje uz podršku Matra programa Kraljevine Holandije, održati dvodnevni trening za nevladine organizacije i to 18. i 19.03.2014. godine.

Cilj projekta jeste unapređenje statusa žena-žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred Sudovima uz pružanje pravne i psihološke pomoći, prije, u toku i nakon suđenja, kao i jačanje kapaciteta organizacije koje okupljaju i pružaju pomoć žrtvama s namjerom uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali i partnerstva sa državnim institucijama.  

Prvi dan treninga (iz oblasti krivičnog zakonodavstava) predviđen je za educiranje pravnika, te informisanje predstavnika NVO koje okupljaju i pružaju podršku ženama žrtvama rata u Bosni i Hercegovini, a drugi dan treninga predviđen je za usklađivanje rada neformalne mreže nevladinih organizacija. 

Napomena
Dan i datum: utorak, 18. i srijeda, 19. mart 2014.
Vrijeme: od 10.00 (utorak) i od 9.00 sati (srijeda) 
Mjesto dešavanja i adresa: Hotel Sarajevo, adresa: Džemala Bijedića 169 A, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Edita Pršić 061 135 834, 033 237 240, 236 899
U nastavku: o  projektu sažetak 
„Poboljšanje položaja žena-žrtava rata u Bosni i Hercegovini”
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju je u nekoliko presuda koje su predstavljale prekretnicu u razvoju međunarodne pravde na polju rodnih zločina, omogućio krivično gonjenje seksualnog nasilja kao ratni zločin, zločin protiv čovječnosti i genocid. Procjenjuje se da se broj žena seksualno zlostavljanih u ratu u Bosni i Hercegovini (1992-1995) kreće od 20.000 do 50.000.
U skladu sa domaćim i međunarodnim mehanizmima BiH s jedne strane ima obavezu da identificira osobe odgovorne za počinjene zločine, da ih osudi i kazni, a s druge strane da obezbijedi zaštitu, podršku i jednak tretman svim žrtvama i svjedocima koji sudjeluju u krivičnim postupcima u predmetima ratnih zločina.
U trenutno uspostavljenome sistemu podrške žrtvama/svjedocima mali broj formiranih Odsjeka za podršku svjedocima pruža isključivo psihološko savjetovanja/podršku   i pripreme za suđenje, dok su realne potrebe žrtava/svjedoka daleko veće. Podrška u vidu pravne pomoći nije zastupljena. 
Projekat Fondacije lokalne demokratije pod nazivom “Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH” će se implementirati u saradnji sa šest (6) partnerskih organizacija i to: Vive žene - Tuzla, udruženje Medica - Zenica, udruženje Žena žrtva rata - Sarajevo, Hrvatska udruga logoraša - Vareš, Udruženje građanki Gerc Sumejja - Mostar i Sekcija žena žrtava rata - Republike Srpske. 
Cilj projekta, koji obuhvata područje cijele BiH, jeste unapređenje statusa žena žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred Sudovima uz pružanje pravne i psihološke pomoći prije, u toku i nakon suđenja kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje okupljaju i pružaju pomoć žrtvama s namjerom uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali i partnerstva sa državnim institucijama. Pravna i psihološka pomoć će se pružati kroz djelovanje mobilnih timova sastavljenih od pravnika i psihologa kroz praktičnu podršku ženama žrtvama rata koje su pozvane da svjedoče u krivičnom postupku.
Projekat će s jedne strane snažiti žene koje su preživjele torturu, dati im mogućnost da prekinu začarani krug šutnje u vezi sa ovom problematikom i omogućiti da se ne osjećaju izoliranim u zajednicama u kojim žive, a s druge strane će utjecati na jačanje svijesti o problemima žena koje su preživjele ratno silovanje i njihovoj nemogućnosti da ostvaruju zagarantovana prava na odgovarajući način. 
Period implementacije: 01.12.2013. godine – 31.05.2015. godine


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije