Novosti

“Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH”

Dana 04.03.2015. godine u organizaciji Fondacije lokalne demokratije je održan drugi po redu sastanak između članica Mreže za podršku svjedocima i postojećih Odsjeka za podršku svjedocima pri sudovima i tužilaštvima.

Sastanak je organizovan u sklopu projekta “Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH”, a s ciljem nastavka započetih aktivnosti u smislu uspostavljanja i jačanja međusobne saradnje i načina zajedničkog djelovanja radi sveobuhvatnije podrške svjedokinjama/ženama žrtvama ratnog silovanja tokom svjedočenja pred sudovima.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije