Novosti

Poboljšanje položaja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini

28.05.2015. godine u Hotelu Holiday realizovana je završna konferencija u okviru projekta „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini“.

Cilj projekta, koji obuhvatio područje cijele BiH, jeste unapređenje statusa žena žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred sudovima uz pružanje pravne i psihološke pomoći prije, u toku i nakon suđenja, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje okupljaju i pružaju podršku  žrtvama s namjerom uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali i partnerstva sa državnim institucijama. Na ovaj način žene koje su preživjele torturu dobile su  mogućnost da prekinu začarani krug šutnje u vezi sa ovom problematikom 

U okviru projekta  formirana je  Mreža za podršku svjedokinjama  ženama- žrtvama rata koju čine  19 nevladinih organizacija koje pružaju podršku, okupljaju i predstavljaju  žene-žrtve rata iz cijele Bosne i Hercegovine, koje  su  uvezivanjem  i suradnjom kako međusobno tako i sa  relevantnim institucijama sistema, uspostavile sistem  direktne podrške ženama-žrtvama rata, svjedokinjama u postupcima ratnih zločina, u smislu psihološke i pravne pomoći, prije, za vrijeme i poslije sudskih postupaka. 

Ova suradnja je i formalizirana potpisanim Sporazumom, prema kojem su se nevladine organizacije obavezale da će nastaviti i po završetku projekta pružati navedenu podršku. Kao pomoć poslužit će im Vodič za podršku svjedokinjama/svjedocima u sudskim postupcima procesuiranja ratnih zločina, također kreiran i odštampan u okviru spomenutog projekta.

Sve uključene nevladine organizacije, kao i uposlenici institucija, odjela za podršku svjedocima, Sipe, u prethodnom su periodu od 18 mjeseci koliko je projekt trajao, (od 01.12.2013.god.) učestvovali  na više treninga, okruglih stolova, sastanaka, u  cilju jačanja njihovih kapaciteta, ali  i međusobne  suradnje. 

Projekt je finasiran iz Programa Matra Kraljevine Holandije.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije