Novosti

Položaj braniteljica ljudskih prava sve je teži

Braniteljice ljudskih prava u BiH najčešće su dvostruko diskriminirane: zbog onoga čime se bave i zbog toga što su žene

U Sarajevu se danas i sutra održava dvodnevni trening o braniteljicama ljudskih prava u BiH s fokusom na njihovu ulogu, položaj i ključne izazove. Trening  se održava u okviru aktivnosti Savjetodavnog odbora za zaštitu braniteljica ljudskih prava, a namijenjen je predstavnicima relevantnih institucija kako bi se bolje upoznali sa izazovima i preprekama s kojima se suočavaju braniteljice ljudskih prava, njihovim položajem u BiH, te razmijenili iskustva o radu sa braniteljicama ljudskih prava.

Ovo je prvi trening koji organizira Savjetodavni odbor za zaštitu braniteljica ljudskih prava u BiH, formiran u januaru 2023. godine Odlukom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Odbor čine predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Ministarstva pravde BiH, te nevladine organizacije braniteljice ljudskih prava: Fondacija lokalne demokratije i Udruženje “Most”, kao zamjenski član. Savjetodavni odbor ima ključnu ulogu u osiguravanju zaštite prava braniteljica ljudskih prava, predstavljajući značajan korak ka jačanju i promociji ljudskih prava.

Nina Mišković, sekretarka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i predsjednica Savjetodavnog odbora za zaštitu braniteljica ljudskih prava u BiH, kazala je kako je ovaj trening od iznimne važnosti za sve branitelje/ice ljudskih prava, jer bh. društvo  najprije treba podizati svijet o tome šta uopće znači biti branitelj/ica ljudskih prava.

- Nije važno je li u pitanju visoko-obrazovana žena ili muškarac, kojom profesijom se bave, jesu li to domaćice ili nezaposlene osobe, sasvim je nebitno. Svi mogu biti branitelji/ce ljudskih prava, pa čak i djeca. Treba ih osnažiti u tome što rade jer je borba za ljudska prava ključna za društvo u procesu tranzicije, a u kojoj se naša država nalazi. Savjetodavni odbor ima i ulogu zaštite ljudskih prava jer naše zakonodavstvo, nažalost, to još ne prepoznaje. Zato o tome treba glasno govoriti kako bi nas čuli donosioci odluka u našoj zemlji. Iskreno vjerujem da će se stanje i u zakonskoj legislativi u skorijem roku mijenjati. I mnogo razvijenije zemlje od Bosne i Hercegovine tek su na tom putu. Važno je da kao društvo imamo braniteljice ljudskih prava i da imamo Savjetodavni odbor za zaštitu njihovih prava – kazala je Nina.

Podizanje svijesti o ulozi i značaju braniteljica ljudskih prava osnova je na koju se trebaju nadograditi institucionalizirani alati zaštite njihovih prava, kazala je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH

- Braniteljice su u sve težem položaju, ne samo kod nas, nego i u Regionu i u Evropi. Učestali su napadi političara na njihov lik i djelo. I položaj braniteljica ljduskih prava sve je teži. Radi kontinutiteta zaštite ljudskih prava, naročito ženskih prava, neophodno je pružiti adekvatnu zaštitu braniteljicama. Braniteljice su kod nas dvostruko diskriminirane, zbog onoga čime se bave i zbog toga što su žene. I kao instutucije i kao društvo trebamo podizati senzibilitet javnog prostora prema braniteljicama naročito ženskih ljudskih prava. Nažalost, sam javni prostor je puno kritičniji prema ženama, nego prema muškarcima – istakla je Samra Filipović-Hadžiabdić.

Trening je organiziran u okviru projekta „Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama, koji implementira Fondacija  lokalne demokratije, uz podršku Kraljevine Nizozemske kroz MATRA program.

 Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije