Novosti

Posjeta „Phoenix aid“ London - Program masaže djece u školama

Sigurnu kuću u junu mjesecu posjetila je direktorica NGO „Phoenix aid“ London, Sarah Greenwood.

Posjeta je bila edukativnog karaktera. Direktorica Sarah je predstavila „Program masaže djece u školama“ koji se primjenjuje u Engleskoj. Obučila je uposlenice i korisnice Sigurne kuće praktičnoj primjeni masaže, koje također mogu također primjeniti i kod odraslih.

Kako se radi se o vrsti masaže osmišljene za djecu od 4- 12 godina kao "alat" za poboljšanje dječijeg života, najveća pažnja je upravo poklonjenja upravo njima.

Korist koju imaju djeca su višestruke, kao što su: psihološko osnaživanje kroz situaciju od koje će biti u stanju odabrati reći 'da' ili 'ne', i pri tome da se njegova odluka poštuje; opuštanje i smanjenje razine stresa; pomaže kod poznavanja i poštivanja granica; poboljšanje koncentracije, postignuća i kreativnosti; razvija prijateljstva i uključivanje u aktivnosti s vršnjacima; izuzima maltretiranje.

Također, ova masaža je vrlo9 praktična jer može praktikovati u školskoj učionici ili u grupnom okruženju.

Posjeta ove nevladine organizacije Skloništu Fondacije lokalne demokratije je već stalna saradnja ove dvije organizacije, te u cilju daljeg nastavka dogovorena je posjeta u septembru, gdje bi također, kao i svakoga puta bio predstavljen novi vid masaža u svrhu terapije.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije