Novosti

Posjeta ženama žrtvama rata na području općine Prozor

Predstavnica Fondacije lokalne demokratije je održala posjetu grupi žena žrtava rata sa područja općine Prozor u okviru projekta „Ustani! za veću socijalnu zaštitu“. Osim što se ženama žrtvama rata sa područja općine Prozor pruža psiho-socijalna, pravna i ekonomska podrška, putem kojih se osnažuju, projektom će se pružiti pravna i psihološka podrška ženama žrtvama rata širom Bosne i Hercegovine. 

Također, ojačat će se kapaciteti zavoda za besplatnu pravnu podršku za rad sa ženama žrtvama rata u BiH, kako bi zavodi mogli unaprijediti podršku za ostvarivanje prava ove ranjive kategorije.

Fondacija lokalne demokratije i udruženje „Žena-žrtva rata“ su započele implementaciju projekta „Ustani! za veću socijalnu zaštitu“ koji finansira Amica E.V. iz Njemačke s ciljem poboljšanja pristupa pravno-socijalnom statusu i socio-ekonomskim perspektivama za preživjele žrtve ratnih zločine seksualnog nasilja.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije