Novosti

Poštuj različitost – jednakost za žene

U Kući ljudskih prava u Sarajevu, 30. oktobra, održana je javna debata/okrugli sto „Poštuj različitost – jednakost za žene“ na kojem su predstavljeni rezultati i problemi kampanje „Nasilje prema ženama i nasilje u porodici – opšte društvena osuda".

Ova kampanja je realizovana je u periodu od novembra 2014. do oktobra 2015. godine, a njen cilj je bio donošenje i unaprjeđenje  javnih politika koje se tiču zaštite žena od nasilja. 

Neka od glavnih pitanja o kojima se diskutovalo tokom okruglog stola odnosila su se na aktivizam građana i njihovo usmjeravanje da putem zagovaranja utječu na donosioca odluka kako bi sproveli javne politike kojima se zabranjuje diskriminacija i isključenost žena. Također, pokušao se dati odgovor i na pitanje kako poboljšati rad sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini.

Jedna od uvodničarki je bila izvršna direktorica Jasmina Mujezinović iz Fondacije lokalne demokratije koja je istakla nezaobilaznu  ulogu nevladinih organizacija  u oblasti nasilja u porodici, kao i statusni položaj sigurnih kuća u BiH. 

Ova aktivnost je realizovali su  Udruženje Žene ženama u partnerstvu sa Humanitarnom akcijom udruženja žena Trnova implementira projekat „Ljudska prava svim ženama u BiH“ u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) kojeg implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finacijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH. Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije