Novosti

Potpisan Sporazum o saradnji Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Sigurne mreže

Sporazum je potpisan u cilju efikasne implementacije Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, ratifikovane Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i usvojene Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske Konvencije u BiH za period 2015 - 2018. godine.

 Ratifikacijom se BiH se obavezala na preduzimanje zakonodavnih i drugih mjera kako bi osigurala pravni, institucionalni i organizacioni okvir za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja, te kažnjavanje počinilaca nasilja i sprečavanje ponavljanja nasilja. 

Uspostavljena međusobna saradnja će se ogledati  u koordinaciji svih navedenih mjera definiranim u Konvenciji. Potpisivanje Sporazuma predstavlja primjer dobre saradnje vladinog  i nevladinog sekora u zajedničkom cilju eliminacije nasilja nad ženama.

 Sporazum su u ime Mreže potpisale  9 članica Upravnog odbora Sigurne mreže, koju  ukupno čine 22 nevladine organizacije sa teritorije BiH koje se direktno bave prevencijom, zaštitom i borbom protiv nasilja u porodici, a  u sklopu čijeg rada djeluju i sigurne kuće. 

Izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović je istakla  da nevladine organizacije mogu da budu ravnopravan partner i da učestvuju u donošenju važnih odluka i normativa  kao i  da Sigurna mreža predstavlja snagu nevladinih organizacija.

Direktorica organizacije „Budućnost“ iz Modriče Gordana Vidović je, u ime Sigurne mreže, istaknula sporazum predstavlja tek jedan inicijalni korak, a u narednom periodu kada će se  razviti i akcioni plan djelovanja.

U ime Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH potpisnica sporazuma direktorica, Samra  Filipović- Hadžiabdić, je kazala  da potpisivanje ovakvog sporazuma predstavlja primjer dobre prakse saradnje vladinog i nevladinog sektora u zajedničkom cilju eliminacije nasilja nad ženama i nasilja u porodici.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije