Novosti

Predstavljen Nacrt strategije razvoja sistema pravne pomoći u Kantonu Sarajevo za period 2016-2018.

Na konferenciji koju je organizovala Fondacija lokalne demokratije, a na kojoj je predstavljen nacrt strategije razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo za period 2016-2018, uvodno izlaganje održao je ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić. Rekao je da je sistem pružanja besplatne pravne pomoći, čija je perspektiva u BiH značajna, treba proširiti na veći broj građana. To znači da treba osigurati i odgovarajuće kapacitete, između ostalog veći broj pravnika. Prije toga ovu vrstu pomoći treba osigurati onima kojima to po Zakonu već pripada.

Predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović, naglasila je da je pravosuđe jako zainteresirano za rad službe besplatne pravne pomoći, naglašavajući da  od službi za besplatnu pravnu pomoć u  sudove stižu stručno uređeni podnesci, a broj ovakvih predmeta je u stalnom porastu od 2013. godine i najviše su prekršajne, porodične i krivične materije.

Direktor Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Velija Nuhanović predstavio je  Strateški plan i planirani Akcioni plan razvoja besplatne pravne pomoći. Istaknuo je opći cilj stategije, a to je unapređenje radi maksimalne iskorišćenosti, efikasnosti i održivosti sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu, a predviđeni strateški pravci i aktivnosti su koordinacija davatelja takve pomoći, dostupnost, edukacija i održivost.

Amer Homarac pravni savjetnik u Centru za besplatnu pravnu pomoć (FLD) i koordinator u  navedenoj aktivnosti istakao je značajnu ulogu koju imaju pružaoci besplatne pravne pomoći koji radeći direktno sa građanima imaju uvid u njihove stvarne potrebe, te na taj način ne smije se zanemariti njihova zagovaračka  uloga.

Izrada predložene strategije je rezultat saradnje, razmjene informacija, istraživanja i konsultacija između Fondacije lokalne demokratije i Općinskog suda u Sarajevu, Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH, Centra za socijalni rad KS te općinskih službi za pružanje besplatne pravne pomoći: Stari Grad, Vogošća, Ilidža, Ilijaš i Trnovo uz podršku Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije