Novosti

Predstavljeni rezultati projekta „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“

U Sarajevu je jučer, 30.06.2022. godine održana press konferencija na kojoj su predstavnici Fondacije lokalne demokratije i Udruženja BH novinari predstavili rezultate projekta „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“, implementiranog u proteklih 16 mjeseci

Ispred Fondacije lokalne demokratije novinarima se obratila Lejla Lojo-Karamehmedović, PR Fondacije, a ispred Udruženja BH novinari govorili su Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari i Marko Divković, predsjednik Udruženja BH novinari.

Na press konferenciji je istaknuto da je tokom implementacije projekta izrađena analiza pravnog okvira za rješavanje slučajeva seksualnih zlostavljanja u zdravstvenom sistemu u BiH, te je potpisan sporazum o saradnji između Agencije za ravnopravnost spolova i Fondacije lokalne demokratije u cilju efikasnije borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Kroz projekt su ojačani i kapaciteti zdravstvenih radnika iz tri zdravstvene ustanove – kliničkih centara u Tuzli i Mostaru, te Opće bolnice „Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, te nevladinih organizacija koje vode Sigurne kuće iz ovih gradova, kroz edukaciju o načinima uspostavljanja i funkcionisanja  kriznih  centara  za žrtve silovanja i seksualnog nasilja koje su održane u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Hospital Clínic iz Barcelone.

U okviru projekta je uspostavljena i saradnja s Pravnim fakultetom, Filozofskim fakultetom i Fakultetom političkih nauka u Sarajevu, u okviru koje su održana četiri predavanja za studente ovih fakulteta na temu nasilje na osnovu spola i servisima podrške koje pruža Fondacija lokalne demokratije, te je kreiran i model za obuku studenata novinarstva i komunikologije o izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju sa ciljem unaprjeđenja nivoa znanja i vještina budućih novinara, te skretanja pažnje na važnost izvještavanja o nasilju nad ženama u skladu s profesionalnim i etičkim standardima.

Projekt „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“ finansijski je podržala Vlada Katalonije želeći doprinijeti izgradnji pravednijeg, nepristrasnog i inkluzivnijeg društva u Bosni i Hercegovini koje će garantovati lični integritet i pravo na život bez nasilja nad ženama.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije