Novosti

Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Evrope – izazovi i naredni koraci

Dana, 15 i 16.03.2018.godine, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizovala je Regionalnu konferenciju pod nazivom „Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Evrope – izazovi i naredni koraci.

Regionalna konferencija održana je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji seprovodi uz podršku Američke Vlade kroz Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID). Cilj konferencije bio je razmjena iskustva i dobrih praksi, kao i identifikovanje nedostajućih standarda u provođenju Istanbulske konvencije u BiH, te regionalno povezivanje i uspostavljanje bliže saradnje sa svim relevantnim partnerima. 

Na Konferenciji je u svojstvu ekspertica, direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović, je predstavila „Komparativnu analizu standarda podrške i pomoći žrtvama rodno zasnovanog obiteljskog nasilja u BIH“ u odnosu na obaveze proistekle iz verifikovane Istanbulske konvencije Vijeća Evrope – izazovi i naredni koraci.

Pored relevantnih subjekata iz Bosne i Hercegovine, na konferenciji su učestvovali međunarodni predstavnici, među kojima šef ureda UN Women u BiH, zamjenik šefa ureda Vijeća Europe za BiH, NJ. E. ambasador Kraljevine Švedske u BIH i šef misije USAID-a u BiH, te predstavnici iz Srbije, Crne Gore i MakedonijeSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije