Novosti

Rad u zajednici MUP i FLD

Predstavnici Fondacije lokalne demokratije učestvovali su u kampanji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo: „Rad u zajednici – borba protiv nasilja u porodici“. U sklopu ovog redovnog programa MUP-a uvijek se posebno posvećuje oblasti nasilja u porodici.

Ove godine provode se aktivnosti anketiranja i upoznavanja građana sa problematikom nasilja u porodici, kao što je i obavezna zakonska obaveza svakog građanina da prijavi nasilje. Dana 23.04.2015.godine, u terminu od 12.00 do 14.00 sati, ispred „Alta“ shopping centra u Sarajevu, predstavnice FLD i policije  su razgovarali sa građanima/kama  o nasilju u porodici, informirali ih i dijelili flajere SOS telefona. Ova aktivnost spada u aktivnosti Koordinacionog tijela za prevenciju nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo. Članove imenovanog Koordinacionog tijela čini predstavnici pet ministarstva KS  koje se bave ovom oblašću i FLD. Ovo tijelo je formirano 2005. na inicijativu FLD u cilju  rješavanja nasilja u porodici sistemskim putem. Fondacija lokalne demokratije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova ima dugogodišnju saradnju koje je i ozvaničila i potpisivanjem Protokola  o postupanju za prijavu nasilja u porodici u Kantonu Sarajevu putem SOS  telefona, kao i Ugovor i Protokol o smještaju žrtava nasilja u Sigurnoj kući, koji se sprovodi sa nadležnim institucijama. S lijeve strane predstavnica Koordinacionog tijela MUP-a KS Aida Hajro sa  Menadžericom  Sigurne kuće Mubera Hodžić Lemeš  i koordinatorica u Sigurnoj kući Natašom Mujkanović.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije