Novosti

Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina CROSS SPA

U Sarajevu je 23. jula 2013. godine, u kancelariji Fondacije lokalne demokratije, potpisan Sporazum o suradnji sa tri termalne banje u BiH korisnice projekta “Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograničnom programu Srbija - Bosna i Hercegovina - CROSS SPA”.

Ovim Sporazumom regulirana je suradnja sa banjama Reumal Fojnica, Terme Ilidža i Aquaterm Olovo, tri termalne banje u BiH koje imaju veliki potencijale u oblasti zdravstvenog turizma i čija će ponuda, kroz implemntacijiu ovog projekta,  postati dio zajedničke turističke ponude sa još tri vazdušne banje u Srbiji: Čigota na Zlatiboru, Zlatar i Pribojska banja. Kako bi se ostvarili ciljevi projekta, Fondacija lokalne demokratije će, sa svojim partnerima i korisnicima projekta, zajednički raditi na unapređenju znanja i vještina zaposlenih u sektoru zdravstvenog turizma kroz treninge i obuke, a koji se odnose na približavanje standardima  EU i novim trendovima u poslovanju, prenosu znanja i iskustava lidera u ovoj oblasti, unapređenju turističke infrastrukture, razvoju i promociji zajedničkog turističkog proizvoda prekograničnog područja. Projekt Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograničnom programu Srbija - Bosna i Hercegovina - CROSS SPA finansira Evropska unija  u okviru Programa IPA prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina. Implementacija projektnih aktivnosti je započeta 01.aprila 2013. godine i trajat će 18 mjeseci. Vrijednost projekta je 269.121 €. Nosioci projekta su Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Turistička organizacija regije Zapadna Srbija iz Užica. Partneri na projektu u BiH su Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Zlatibor d.o.o. Užice (Srbija).

Projekt ima za cilj jačanje regionalne suradnje i održivi ekonomski razvoj pograničnog područja Srbija – Bosna i Hercegovina kroz uspostavljanje zajedničke integrirane turističke ponude zdravstvenog turizma. Realizacijom projekta će se, kroz razvoj i plasman novog zajedničkog proizvoda - zdravstvenog turizma, unaprijediti ponuda u prekograničnom području širenjem asortimana turističkih proizvoda koji promoviraju zdrav život i odgovornost za sopstveno zdravlje. Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije