Novosti

Resocijalizacija žrtava nasilja u porodici

U Sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije upriličena je svečana prezentacija u povodu završetka projekta pod nazivom:„Resocijalizacija žrtava nasilja u porodici“.

Ovaj projekt koji je finansirala  Općina  Stari Grad realizovan je   sa ciljem unapređenja položaja žena, djece i djevojaka, žrtava porodičnog nasilja, na način da se edukacijom, informiranjem i posjetama kulturnohistorijskih znamenitosti, ostvari socijalna uključenost žrtava nasilja u porodici. Obilaskom kulturnohistorijskih znamenitosti na području Općine Stari grad: Muzej Svrzina kuća, Despića kuća, Gazi Husref-begov bezistan, Stara sinagoga – Muzej Jevreja i Muzej Sarajeva itd. korisnice su usvojile nova znanja iz oblasti historije, kulture i tradicije grada. Također kupovinom knjiga i  biblioterapijom korisnicama je omogućena doedukacija, odnosno usvajanje znanja iz oblasti roditeljstva, socijalnih vještina, komunikacijskih vještina. Za lokalnu zajednicu korist projekta je višestruka. Za djecu smještenu u Sigurnoj kući ovaj projekt prevenira nasilno rješavanje konflikata, maloljetničku delinkvenciju, daje doprinos u razvoju mišljenja, kreativnosti itd.  Za klijetice Sigurne kuće- žrtve nasilja u porodici, otvorene su vizije i nove mogućnosti u aspektima društvenog života. Korist je i za kulturne ustanove jer ovim obilascima dat je doprinos u afirmaciji ove vrste institucija. Pogotovo, uzimajući činjenicu da niti jedna od korisnica/ka nije bila/bio u posjetama ovoj vrste ustanova. Na svečanoj prezentaciji su korisnice su iznijele svoje utiske ovog programa i prezentirale usvojena znanja iz oblasti roditeljstva, komunikacijskih vještina, kulturnoj baštini, historiji i tradiciji grada.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije