Novosti

Rodno odgovorno budžetiranje

Prema pozivu Agencije Ujedinjenih nacija za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena (UN Women), za učešće u narednom treningu iz budžetiranja i budžetskog monitoringa iz rodne perspektive učestvovala je finansijska menadžerica Fondacije lokalne demokratije Sandina Nezir-Pirija.

Trening realizovan  26 i 27. oktobra 2015. godine je bio  posebno dizajniran za lokalne organizacije civilnog društva u BiH. Svrha treninga je bila osposobiti učesnike za praćenje politika i budžeta na osnovu pokazatelja/indikatora učinka iz rodne perspektive, kao i omogućiti polaznicima razumjevanje budžetske terminologije, budžetskog ciklusa te koraka rodno odgovornog budžetiranja. Cilj treninga je i povećati kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva u BiH sa tehnikama budžetskog planiranja i monitoringa budžeta (BLBM) i omogućiti im da se lakše zalažu za rodno odgovorno budžetiranje (GRB) u svojim lokalnim zajednicama. Sudjelovanje žena, zagovornika rodne ravnopravnosti i rodno zagovaračkih nevladinih organizacija u lokalnoj politici je presudno, tako da vladine politike i javni budžeti obuhvataju muške i ženske potrebe i prioritete.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije